Nyheter
Publisert 24.02.2015

Det skal utarbeides en felles næringsplan for Våler og Åsnes,  og planprogrammet legges nå ut til høring.Planen er planlagt vedtatt innen utgangen av 2015. Høringsfristen er satt til 7. april 2015.

Publisert 19.02.2015


3. årgang av eventyret - Strætmart`n - på Stræte i Våler.
Hest - håndverk - kvalitet - tradisjon - folkeliv.
Les programmet her. (PDF, 115 kB)

Publisert 16.02.2015


(Stones in his pockets).
Spilles i Tøråsen grendehus søndag 1. mars kl. 19 og Våler kommunelokale fredag 6. mars kl. 19.00
 

Publisert 12.02.2015


Elve­rum­Re­gio­nens Nærings­ut­vik­ling AS (ERNU) føl­ger opp gjen­nom­førte fro­kost­mø­ter og invi­te­rer til tema­dag rundt offent­lige anskaf­fel­ser på Rica Elg­stua Hotel ons­dag 25 februar kl 08.00 – 13.00.

 

 

Publisert 11.02.2015

Kommunene Elverum, Våler, Åsnes og Grue går over til nytt høydegrunnlag 1. mars 2015. Dette medfører at alle høyder hos oss blir justert til riktig nivå. For noen steder betyr dette en endring på hele 28 centimeter opp.