Nyheter
Publisert 04.07.2014

I siste utgave av bladet Lev landlig er det en hel side om gardtassing og om Solør.

Artikkelen ligger vedlagt. (PDF, 679 kB) Vi gratulerer gardtass arrangørene med flott oppslag!  

Publisert 04.07.2014

Den 28. juni feiret Våler sjakklubb sin 60 års dag, 1954 - 2014. I den forbindeles har de laget et jubileumshefte. Kan kjøpe på kulturkontoret for 50,-.  

Publisert 02.07.2014

 Haslatun er vertskap på forestillingen som settes opp av Teater Innlandet.

Publisert 02.07.2014

Som et ledd i satsningen på lokale vare- og tjenestetilbydere gjennomførte kommunen leverandørkonferanse der tidligere foredrag av NHO advokat Gjønnes 3. februar ble fulgt opp.

 

Publisert 23.06.2014

A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, terminoppgaver, melding til Aa-registeret og oppgave til lønnsstatistikk.