Status korona i Våler - 14.01.2021

Alle nærkontakter på Vålertunet testet negativt. Et nytt smittetilfeller i Våler.

Vi fikk i dag den gode beskjeden om at alle tester som ble tatt av beboere ved Vålertunet kom tilbake med negativt resultat.

Sent i går kveld fikk vi meldt en ny smittet. Dette er nærkontakt til tidligere meldt smittet, og vedkommende var allerede i karantene. Det har vært et krevende smittesporingsarbeid som involverer flere kommuner. Alle kjente nærkontakter lokalt er varslet, satt i karantene og gitt tid for testing. Smittesporerene våre har varslet andre kommuners smittesporingsteam som følger opp sine innbyggere.