Viktig for ansatte i helsetjenesten! Nytt fra 5. august.

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "grønne" områder/land, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om disse kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. For røde regioner og land gjelder karanteneplikt.

Vi har besluttet at dette gælder fra 5/8 og altså ikke dem som er på jobb nå eller i helgen. 

Men alle som har været på ferie eller i sverige sidste 10 dage og skal starte på jobb på mandag den 10/8 skal testes og havde neg test før pasientnært arbeide. 

For at få dette til må vi få testet personell i helgen som kommer og vi har besluttet at holde åbent på Haslemoen for testing på lørdag, alle tester må avtales med Ragnhild ved at ringe på corona tlf. senest i morgen fredag.

Dette medfører nok også at ledere i de forskellige tjenester må få kartlagt det personell som kommer tilbake fra ferie mandag og få avtalt testing. 

Bo Brendstrup, Kommunelege