Til Vålers innbyggere fra Kommuneoverlegen

Først og fremst godt nyttår til alle. Jeg vil med dette skriv forsøke å gi litt info om smittesituasjon, strategi, vaksiner, karantene og isolasjon - også kalt TISK.

Hvor står vi i pandemien?

Alt peker mot at vi med denne omikronbølge vil oppleve at alle eller nesten alle vil bli smittet og hvis man er vaksinert og ikke har noen risikofaktorer,  tåler vi dette uten alvorlig sykdom. Derfor er strategien fra regjeringens side at vi alle blir smittet, men helst ikke alle på en gang, ettersom dette vil skape for store utfordringer i å drive samfunnskritiske funksjoner som helse, transport, matproduksjon osv. Dette er årsaken til at vi stadig har restriksjoner, karantene, isolasjon osv. 

Vi har skoler på grønt nivå og driver med målrettet testing i de klasser hvor vi oppdager smitte. Bakgrunnen for grønt nivå og åpne skoler er at nettopp denne aldersgruppen tåler virus godt og vi samtidig skal beskytte barn og unge for tiltak og restriksjoner.

Jeg skjønner at det er vanskelig å navigere i TISK systemet og selv vi som jobber profesjonelt med dette sliter innimellom med å tolke regler, anbefalinger og lovverk. Men et godt sted som er oppdatert er denne link: https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

Vi svarer såklart også på coronatelefon 62 95 69 91, men ber dere ha forståelse for at det kan være ventetid nå som vi har stigende smitte. Hvis dere tester positivt hjemme anbefaler vi at dere bruker selvregisteringsløsning: https://hjemmetest.remin.no/

Vaksiner 

Vi anbefaler alle å vaksinere seg, også med booster stikk hvis der er gått 20 uker siden dose 2. Samtidig har vi en oppfordring også til dem som ikke har tatt dose 1 eller 2. Der er nå mange studier som viser veldig god effekt av booster vaksine mot både omikron og deltavariant av coronavirus. God effekt betyr i denne sammenheng beskyttelse mot alvorlig sykdom og innleggelse. Samtidig vil vaksinen gi økt robusthet mot nye virusvarianter og redusere risiko for nye alvorlige smitteutbrudd. Jeg har nå sett personer tett på med alvorlig immunsvikt komme gjennom omikron uten alvorlig sykdom pga 3 vaksiner.

Nye regler på coronapass

EU har besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

Vi har hatt veldig bra vaksinedekning i Våler, men ser at vi har litt for lav tilslutning i aldersgruppe 40-54, hvor vi har over 200 som ikke har tatt mot tilbudet om dose 3 på drop-in som vi har hver onsdag kl. 14:30-15:30 på Vålbyen skole.

Status i kommunen nettopp nå: 35 i isolasjon og økende smitte.

Derfor: bli vaksinert hvis dere er kandidat for dette og ikke minst pass på dere selv og hverandre. Husk basale smittevernsrutiner og følg de nasjonale råd og anbefalinger.

Med ønsket om en god dag

Kommuneoverlege Bo Brendstrup