Korona - Status fra Våler kommune 15.09.21

Ingen positive hjemmetester på Videregående i dag. En ny smittet knyttet til arbeidsplass i Elverum.  Vaksinering av 12-15 åringene.

Elevene på Solør videregående avdeling Våler har i dag tidlig tatt hjemmestester før de møtte på skolen. Ingen positive tester er meldt. De skal teste seg igjen fredag morgen.

Kommunelegen har fått melding om en ny smittet. Her er smittevei kjent og knyttes til vedkommendes arbeidsplass i Elverum. Smittesporingen viser at det kun er husstanden som defineres som nærkontakter. Husstanden er allerede i karantene og har blitt testet i dag.

Vaksineteamet er i dag på skolen og vaksinerer 12-15 åringene.