"Eldre ut på middag" - oppsummering/rapport

Tiltaket ble gjennomført i perioden oktober til desember og var et gratis tilbud til alle over 65 år. Arrengementene ble finansiert med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet og gjennomført som et samarbeide mellom Våler kommune, frivillige organisasjoner/personer og lokale serveringsteder. I alt ble det gjennomført 11 arrangementer med til sammen 354 personer.

Hele rapporten finner du her. (PDF, 735 kB)