Nordhagen barnehage

Nordhagen barnehage ligger tett i tett med skog og gårdsbruk. Vi lever midt i et kulturlandskap som er typisk for Våler kommune. Rett utenfor porten har vi en gapahuk og et fint turområde. De dagene vi ikke går utenfor gjerdet har vi et stort uteområde innenfor hvor det er full aktivitet hele dagen.

Vi er en barnehage som ser på leken som en viktig inngangsport til å utvikle barns sosial kompetanse i et godt barnemiljø med vennskap og fellesskap i fokus.

Vi er voksne med lang og god erfaring med barn og deres behov. Vi vil bruke vår kompetanse og erfaring til å gjøre barnehagehverdagen så innholdsrik og utviklende som mulig for hvert enkelt barn. I tillegg ønsker vi i samarbeid med dere som foreldre å skape en trygg og glad hverdag for barna. Nordhagen barnehage skal gi barna kunnskap og omsorg slik at de vil se tilbake på tiden i barnehagen med glede og gode minner.

Åpningstid06.45-16.30
Barnas alder0-6 år
Antall plasser49