Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 representanter fra foreldrerådet, 2 fra de ansatte og 2 representanter for eier. Barnehagens eier er representert ved styrer og en politisk valgt representant. Alle har stemmerett
SU skal være et rådgivende og kontaktskapende organ.

MedlemVaraE-postFunksjon
   Eierrepresentant/sekretær
   Ansattrepresentant
   Ansattrepresentant
   Ansattrepresentant
   Ansattrepresentant
   Foreldrerepresentant/Leder
   Foreldrerepresentant
   Foreldrerepresentant/nestleder
   Foreldrerepresentant
   Eierrepresentant
   Eierrepresentant