Hovedmålet med LEK gir Læring er å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena.

Vi har arbeidet med Kvello-modellen siden høsten 2013, og den er nå innført i Våler kommune som en arbeidsmodell.

Målet med forbedringsarbeid KULTUR FOR LÆRING i barnehagen er å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis, slik at barna får realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring.