Søke eller endre barnehageplass

Barnehagene i Våler samarbeider om opptak av barn – samordnet opptak. Når dere skal søke om barnehageplass benytter dere derfor felles søkesystem.

Søknadsfrist

Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars, hvert år.

Det årlige hovedopptaket fortas på grunnlag av søknader innlevert senest 1.mars. Ved ledige plasser kan det foretas supplerende opptak gjennom året.  

Rett til barnehageplass

  • Barnet må ha folkeregistrert bostedsadresse i Våler kommune ved oppstart i barnehagen.
  • Det må søkes innen fristen 1. mars for å ha rett til barnehageplass. 
  • Barn som fyller ett år i løpet av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i løpet av den måneden barnet fyller ett år.
  • Retten til barnehageplass mistes hvis barnet flytter ut av Våler kommune.

Sende søknad

For å søke barnehageplass må dere logge inn via Foresattportalen: https://foresatt.visma.no/vaaler

Fram til søknadsfristen 1. mars er det mulig å endre søknaden, uten at dato for innsending av søknaden endres. 

Det er viktig at dere søker til begge barnehagene. Hvis dere kun søker til én barnehage risikerer dere å ikke få barnehageplass dersom denne barnehagen ikke har ledig kapasitet. Dere vil heller ikke ha klagerett. 

Søkere som får sitt 2. valg om barnehage, har rett til å stå på venteliste til den barnehagen som er satt som 1. valg. 

I brukerveiledningen til Foresattportal kan du lese om hvordan du søker. Brukerveiledningen finner dere her:  Brukerveiledning Foresattportalen 

Endre barnehageplass

Endring av barnehageplass gjøres også via Foresattportalen. Her kan du søke om overføring til en annen barnehage eller søke om endring av plasstørrelse. 

Spørsmål?

For spørsmål om barnehageplass kan dere ta kontakt med barnehagemyndighet i Våler kommune: Dagrun Gundersen, e-post: dg@vis.kommune.no

Dere kan lese mer om rett til barnehageplass, samordnet opptak og prioritet ved opptak i barnehageloven §§ 16-18: Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata

Her kan dere lese om saksbehandling ved barnehageopptak: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage - Lovdata