Søke eller endre barnehageplass

Alle godkjente barnehager i kommunen- kommunale og private -  samarbeider om opptak av barn. (samordnet opptak).

Lov om barnehager §17

Når dere skal søke om barnehageplass, benytter dere derfor vårt felles søkesystem

Søknadsfrist

Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars, hvert år.

Det årlige hovedopptaket fortas på grunnlag av søknader innlevert senest 1.mars. Ved ledige plasser kan det foretas løpende opptak gjennom året, med unntak av perioden 1.desember til 1.mars

 

Rett til barnehageplass

  • Barnet må ha folkeregistrert bostedsadresse i Våler kommuen ved oppstart i barnehagen.
  • Det må søkes innen fristen for å ha rett til barnehageplass. 
  • Barn som fyller ett år i løpet av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i løpet av den måneden barnet fyller ett år.
  • Retten til barnehageplass mistes hvis barnet flytter ut av Våler kommune.

Rett til barnehageplass er hjemlet i Barnehageloven § 16.

 

Søknadsskjema

For å søke barnehageplass, logg inn på  Foresattportalen :  https://foresatt.visma.no/vaaler

Dere må logge inn gjennom ID-porten (BankId etc.).

Når dere logger inn i portalen, får dere automatisk opp oversikt over egne barn som har barnehageplass eller barn dere allerede har søkt for. Hvis barnet ikke ligger inne, klikk på knappen - Legg til barn- nederst til venstre.

Temahefte Foresattportalen beskriver hvordan man søker. (PDF, 3 MB)