Søke eller endre barnehageplass

De kommunale og private barnehagene samarbeider om opptak i barnehagene (samordnet opptak). Når du skal søke om plass skal du derfor benytte vårt felles søknadsskjema.  

Søknadsfrist

Fristen for å søke om barnehageplass er 1. mars, hvert år. Oppstart i barnehagen blir da 15. august.

Det er mulig å søke gjennom hele året. Ved ledig kapasitet kan det være mulig å få en barnehageplass utenom hovedopptaket.

Rett til barnehageplass

  • Barnet må ha folkeregistrert bostedsadresse i Våler kommuen ved oppstart i barnehagen.
  • Det må søkes innen fristen for å ha rett til barnehageplass. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.
  • Barn som fyller ett år i løpet av august det året det søkes om barnehageplass har rett til plass fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass har rett til plass i løpet av den måneden barnet fyller ett år.
  • Retten til barnehageplass mistes hvis barnet flytter ut av Våler kommune.

Rett til barnehageplass er hjemlet i Barnehageloven § 16.

Søknadsskjema

På grunn av bytte av leverandør vil søknadsskjema igjen vil tilgjengelig i løpet av tirsdag 25. januar 2022