Utleie av kommunale lokaler

Beredskapsledelsen har besluttet at vi fortsatt ikke kan leie ut kommunens lokaler.  Kommunen må prioritere lovpålagte tjenester og har dessverre ikke nok ressurser, spesielt på renholds siden, for å kunne overholde smittevernregler.

Det er viktig at vi følger smittevernreglene slik at trusselen om videre spredning stanses og samfunnet igjen kan komme inn normale rutiner.
 
Beredskapsledelsen vil vurdere saken på nytt i uke 49.
 
Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med lokale grendehus.  Husk å benytte følgende lenke når du tenker på å gjennomføre ett arrangement:  Innmelding av arrangement i Våler