Innmelding av arrangement i Våler

Helsdirektoratets regler for arrangement gjelder, og det er arrangøren selv som har ansvar for at retningslinjene følges. Inntil videre er arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer forbudt. Arrangement på private steder skal begrenses til inntil 20 deltakere. 

Les mer på https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

Kommunelegene oppfordrer alle som ønsker å gjennomføre arrangement om å forberede seg godt og tenke igjennom smitteverntiltak. Arrangør bør lage lokal smittevernplan. Vi oppfordrer arrangører om å benytte Helsedirektoratets forslag til risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer.

Arrangør kan også bruke DENNE (DOCX, 33 kB) malen for smittevernplan for lokale arrangement. 
Våler kommune ber alle som skal gjennomføre idrett-, kultur-, livssyns-, eller private arrangement om å registrere sitt arrangement her, Digitalt skjema for melding om arrangement: