Innmelding av arrangement i Våler

Helsdirektoratets regler for arrangement gjelder, og det er arrangøren selv som har ansvar for at retningslinjene følges. 

Les mer på https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

Kommunelegene oppfordrer alle som ønsker å gjennomføre arrangement om å forberede seg godt og tenke igjennom smitteverntiltak. Arrangør bør lage lokal smittevernplan. Vi oppfordrer arrangører om å benytte Helsedirektoratets forslag til risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer.

Arrangør kan også bruke DENNE (DOCX, 33 kB) malen for smittevernplan for lokale arrangement. 
Våler kommune ber alle som skal gjennomføre idrett-, kultur-, livssyns-, eller private arrangement om å registrere sitt arrangement her, Digitalt skjema for melding om arrangement: