Ordfører Ola Cato Lie i Våler kommune er fortsatt sykmeldt

Som kjent har ordfører Ola Cato Lie i Våler kommune vært 100 % sykmeldt i to uker fra og med 04.02.21. Sykmeldingen er nå forlenget til og med 19.03.21. Varaordfører May-Liss Sæterdalen fungerer som ordfører i hans sykefravær. Hun kan nås på mobil 906 87 967 og e-post mls@vis.kommune.no.