Ergoterapi

Ergoterapitjenesten

«Gi personer med funksjonsnedsettelse hjelp til å utnytte sine ressurser»

Hjelpemiddelformidling innen syn, hørsel og bevegelse (utredning av behov, søknader, tildeling, opplæring i bruk og evaluering).

Tilrettelegging av miljøet innen arbeid, skole og hjem.

Tverrfaglig samarbeid i rehabilitering/habilitering.

ADL trening.

Hjelpemidler fra kommunalt lager for kortvarig behov lånes ut umiddelbart.

Serviceerklæring (PDF, 123 kB)

Adresser:

Ergoterapi avdelingen

Kornmagasinvegen 51,

2436 Våler i Solør

tlf 62424155/56