Invitasjon til beitekonferanse 2015

Fylkesmannen vil med dette invitere til beitekonferanse på Terningen Arena i Elverum den 10. mars 2015 kl. 10:00-15:30.

Påmelding skjer via Fylkesmannens nettside under Kurs og konferanser.

Hensikten med konferansen er flere. Den skal være et samlingssted for beitebrukere og forvaltning, bidra med kompetansebygging og erfaringsutveksling. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. 
 
 
Målgruppe for dagen er beitelagene i Hedmark, faglagene og kommunene, men konferansen
er også åpen for andre aktører innenfor forvaltning og næring.
Konferansen er gratis. Deltakerne dekker selv reise.
 
 
Frist for påmelding er 27.2.2015.