Høring forslag til ny lokal forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæring

Våler kommune sender ut på høring forslag til ny forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen. Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. I denne loven er det krav om at det skal vedtas lokal forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen.  Høringsfristen er 26. april 2024.

Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen skal på høring før den vedtas av kommunestyret. Forskriften skal også kunngjøres på Norsk Lovtidend. 

Svar på høringen sendes til Våler kommune på e-post: postmottak@vis.kommune.no 

Høringssvaret kan også sendes til postadressen: Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør. 

Merk svaret med «Høringssvar forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen». 

Høringsfristen er 26. april 2024.

Under er lenker til høringsforslaget til forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen: 

Forslag til forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringen (PDF, 161 kB)

Forslaget har tatt utgangspunkt i gjeldende retningslinjer, disse ligger her 

Her er lenke til ny opplæringslov: Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Lovdata