Trafikksikkerhet og tilgjengelighet i forbindelse med bygging av ny skole og aktivitetshus

For å ivareta sikkerheten rundt skolene og byggeplassen vil blir det gjort noen endringer. Se også kart over trafikkavvikling. 

 • Bussholdeplass for skolebussen flyttes til parkeringsplassen ved taxi-bua. På kartet er det merket med grønt der elevene kan gå for å komme trygt til skolen.
 • På Rekka vil det bli mye anleggstrafikk. Derfor blir det begrensninger både for fotgjengere, syklister og biltrafikk fra kl 06-17:
  • Innkjøring forbudt.
  • Kun tillatt med kjøring til barnehagen for å levere barn, for ansatte og for varetransport.
  • Forbudt for gående og syklende.
 • For foreldre som skal kjøre og hente barn på skole og SFO brukes parkeringsplassen ved taxi-bua. På kartet er dette merket med blå stjerne.
 • Gangveier til skolene er merket med grønt på kartet. Når elever ved Vålbyen skal ha gym og svømming må de bruke Kjærlighetsstien som trygg vei til ungdomsskolen. Denne gangstien er også merket med grønt.
 • Martin M. Bakken AS utvider også sitt anleggsområde. Parkeringsplassen ved gamle bibliotek vil derfor ikke være tilgjengelig.

KART OVER TRAFIKKAVVIKLING (PDF, 106 kB)

Informasjonen som er sendt elever, lærere, ansatte og forelde i Vålbyen barnehage og skole kan leses her. (PDF, 140 kB)