Prosjektets byggefaser

Skole- og aktivitetshus er nå inne i ulike byggetrinn. Her legges saker som knytter seg til dette.

Kommunedirektøren er delegert myndighet til å opprette et brukerutvalg i forbindelse med dette prosjektet. Følgende er oppnevnt :

For å ivareta sikkerheten rundt skolene og byggeplassen vil blir det gjort noen endringer. Se også kart over trafikkavvikling.