Prosjektets byggefaser

Skole- og aktivitetshus er nå inne i ulike byggetrinn. Her legges saker som knytter seg til dette.

Artikkelliste