Ny skole og aktivitetshus

Informasjon om prosjekt ny skole og aktivitetshus

Kommunestyret har iverksatt et omfattende arbeid med etablere en ny 1-10 skole og nytt aktiviteshus. I gjeldende økonomiplan er det også avsatt midler til finansiering av byggeprosjektet.

Under finner du informasjon om prosjektet ny skole og aktivitetshus. Informasjonen som blir lagt ut omhandler arkitektkonkurransen, tegninger, beregninger og politiske vedtak.

Artikkelliste