Politiske vedtak

Her vil det bli lagt ut oversikt over politisk behandling.

Alle sakspapirer finnes også elektronisk på møteplanen for Våler kommune.

Møteplan