Sak K-014/20: Reguleringsplan for skole og aktivitetshus, Endelig behandling

Vedtatt 10.02.2020

Våler kommune vedtar reguleringsplan for skole- og aktivitetshus, planID 2015001

Med:

  • Planbeskrivelse datert 09.09.19, revidert 17.12.19.
  • Planbestemmelser datert 09.09.19, revidert 17.12.19
  • ROS analyse datert 09.09.19 revidert 17.12.19.

Artikkelliste