Glåmdalskommunene, (Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler) har felles tiltaksstrategi og tilskuddspott for bruk av Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK).

Tilskudd til ungskogpleie (Avstandsregulering)

Inntil 30 % tilskudd til ungskogpleie. Det søkes elektronisk i Altinn eller på papirskjema LDIR 909. Søknadsfrist er fortløpende og innen 1. desember.

Tilskudd til markberedning

Inntil 20 % tilskudd til markberedning. Det søkes elektronisk i Altinn eller på papirskjema LDIR 909. Søknadsfrist er fortløpende og innen 1. desember.

Tilskudd til nyplanting – klimatilskudd (tettere planting)

Det gis 60 % tilskudd på inntil 50 planter pr. dekar utover et fastsatt bonitetsavhenging minimumstall. Søknadsfrist vårplanting 1. september og høstplanting 25. november.

Tilskudd til suppleringsplanting (klimatilskudd)

Det gis 30 % tilskudd til suppleringsplanting. Søknadsfrist vårplanting 1. september og høstplanting 25. november.

 Tilskudd til gjødsling (klimatilskudd)

Det gis inntil 50 % tilskudd til Skogsgjødsling. Det søkes elektronisk i Altinn eller på papirskjema LDIR 910 søknad om tilskudd til gjødsling. Søknadsfrist: 15. september.

I statsbudsjettet er det bevilget midler til tettere planting etter hogst og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.