Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2023

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2023. 

I tillegg, følgende satser bestemt for Glåmdalsregionen:

Markberedning: Inntil 20 %
Ungskogpleie: Inntil 30 %