Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.

Les hva Fylkesmannen skriver

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn.

Obs! Løpende søknadsfrist!

Les mere... (PDF, 132 kB)

Registrere kontonummer i Agros (PDF, 58 kB)

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune.