Personer som eier en landbrukseiendom kan nå søke SMIL-tilskudd

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.

Les hva Fylkesmannen skriver