Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Åsnes og Våler 2020 - 2023

Les hele dokumentet her (PDF, 2 MB)