Jordbruket skal gjøre sin del av innsatsen for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) skal bidra til dette. 

Les mer  (PDF, 379 kB)

OBS! Nytt: Du kan i år søke tilskudd til klimarådgivning!

Statsforvalterens infoside om RMP

Miljøtiltak i våronn og vekstsesong

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd i 2020 er nå klar.

Les om de forskjellige tiltak du kan søke på 

Det ble utbetalt 119 millioner kroner etter den første søknadsomgangen med felles Regionalt miljøprogram for Innlandet i 2019.

Nå står våronna for døra, og vi vil gi noen signaler og presiseringer om årets søknadsomgang, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen.

Info fra Fylkesmannen

Fra 1. august kan bønder søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Nå er årets veileder med praktiske råd vedrørende utfylling av søknaden, regelverk og tilskuddssatser klar.

Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Les mer på Fylkesmannen.no

OBS!! I år er det ikke anledning til å importere inntegnede tiltak i kart fra tidligere år. Gards- og bruksnummer på alle eiendommer det skal søkes tiltak på må også legges inn i søknaden på nytt.
Fra søknadsomgangen 2020 vil det igjen være mulig å importere fra tidligere år.

Brukerveiledning for kart i søknad om regionalt miljøtilskudd

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet er nå vedtatt. Forskriften følger regionalt miljøprogram for Innlandet 2019 - 2022 (PDF, 6 MB), som ble vedtatt 28. november 2018 -som en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram. 

Les om ordningen på siden til Fylkesmannen

 OBS! Ny søknadsfrist fra 2019: 15. oktober!

 

Les mere om RMP her