Tilskudd til Regionale miljøtilskudd for jordbruket (RMP) - 2019

Fra 1. august kan bønder søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Nå er årets veileder med praktiske råd vedrørende utfylling av søknaden, regelverk og tilskuddssatser klar.

Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Les mer på Fylkesmannen.no

OBS!! I år er det ikke anledning til å importere inntegnede tiltak i kart fra tidligere år. Gards- og bruksnummer på alle eiendommer det skal søkes tiltak på må også legges inn i søknaden på nytt.
Fra søknadsomgangen 2020 vil det igjen være mulig å importere fra tidligere år.

Brukerveiledning for kart i søknad om regionalt miljøtilskudd