Viktig informasjon om regionale miljøtilskudd før våronna!

Det ble utbetalt 119 millioner kroner etter den første søknadsomgangen med felles Regionalt miljøprogram for Innlandet i 2019.

Nå står våronna for døra, og vi vil gi noen signaler og presiseringer om årets søknadsomgang, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen.

Info fra Fylkesmannen