Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

All informasjon du trenger om produksjonstilskudd finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Her kommer du også direkte til søknadsskjemaet for å søke tilskudd.

Artikkelliste