Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

All informasjon du trenger om produksjonstilskudd finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Her kommer du også direkte til søknadsskjemaet for å søke tilskudd.

Høsten nærmer seg og det er tid for å se på søknad om

- Produksjonstilskudd (PT) og

- Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Begge ordninger med søknadsfrist 15. oktober!

VIKTIG: Sjekk kart over dine eiendommer, NIBIO har foretatt oppdatering siden sist søknadsomgang.

Les mere her (PDF, 101 kB)

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, vil det jordbruksarealet som ligger i NIBIO sitt gardskart (og landbruksregisteret) være "fasit" på hvilke arealer det kan gis tilskudd til.