Søknadsfrister: 15. mars og 15. oktober

Nye søknadsfrister fra 2018:

 

15. mars med telledato 1. mars og

15. oktober med telledato 1. oktober

Mulig å levere søknad etter frist - men dette vil medføre dagbøter / trekk.

Søknader levert innen fristen kan endres til og med 29. mars / 29. oktober.

Iver Breisjøberg

 

Enkelte opplysninger kan etterregistreres innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober - 31. desember
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inklusive salat på friland) samt poteter produsert i Nord-Norge som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember