Snøscooter løyper i Gravberget – nytt parti åpnet f.o.m. 27.02.2019

Våler kommune meddeler med dette at partiet Pissbekken – Bastuknappen i Gravberget, åpnes for kjøring f.o.m. 27.02.2019.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler er åpnet for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen.
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.
  3. Pissbekken – Bastuknappen.

 

NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.

 

 

Våler kommune meddeler med dette at det per 12.02.2019 er åpnet deler av snøscooterløypene i Gravberget.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler åpnes for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.


NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.

Våler kommune er kontrollmyndighet i forhold til at kjøring i løypene, organiseres og utføres i tråd med forskriftens bestemmelser. Blant annet er det kommunen som, her på dette nettstedet, meddeler når løypene kan åpnes for kjøring og når de stenges. Det er forskriftens § 5 som regulerer dette.

 

 

Kommunestyret vedtok 10.12.2018 med hjemmel i FOR-1988-05-15-356-§4LOV-1977-06-10-82-§4 «Forskrift om snøskuterløyper i Våler kommune, Hedmark».