Snøscooter løyper i Gravberget – nytt parti åpnet f.o.m. 27.02.2019

Snøscooter løyper i Gravberget – nytt parti åpnet f.o.m. 27.02.2019

Våler kommune meddeler med dette at partiet Pissbekken – Bastuknappen i Gravberget, åpnes for kjøring f.o.m. 27.02.2019.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler er åpnet for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen.
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.
  3. Pissbekken – Bastuknappen.

 

NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.