Snøscooter løyper i Gravberget – partier åpnet f.o.m. 12.02.2019

Våler kommune meddeler med dette at det per 12.02.2019 er åpnet deler av snøscooterløypene i Gravberget.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler åpnes for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.


NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.