Serviceerklæring for kommunale barnehager

Driften av barnehagene er regulert i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og kommunens vedtekter.

Hva kan du som forelder forvente av oss?

 • Du skal bli møtt med høflighet og respekt.
 • Barnet ditt skal møte omsorgsfulle voksne med god faglig bakgrunn og erfaring.
 • Barnet ditt skal ha medinnflytelse på sin hverdag i barnehagen.
 • Barnehagedagen skal være preget av glede og positive opplevelser.
 • Barnet ditt skal få varierte kunnskaper og opplevelser.
 • Barnehagen skal legge til rette for læring ut ifra barnets egne forutsetninger.
 • Du skal få informasjon om ditt barns hverdag i barnehagen.
 • Du skal ha medinnflytelse gjennom daglig kontakt med barnehagen og i møter med barnehagen (foreldremøter, samarbeidsutvalg, brukerundersøkelser).
 • Barnehagen skal ha en egen årsplan som viser mål og retningslinjer for arbeidet i barnehagen.

Hva forventer barnehagen av deg som forelder?

 • Du gjør deg kjent med barnehagens vedtekter, planer og rutiner.

 • Du respekterer barnehagens åpningstider.

 • Du sørger for at barnet har klær som er navnet og som passer for årstid og værforhold.

 • Du har en moralsk taushetsplikt om det du observerer ang. andres barn i barnehagen.

 • Du holder barnet hjemme når barnet er sykt.

 • Du melder ifra om fravær i barnehagen.

 • Du informerer barnehagen om forhold som påvirker barnets hverdag.

 • Du deltar på foreldrearrangementer, møter og samtaler.

 • Du betaler for barnehageplassen ved forfall.

Om barnehagen ikke oppfyller forventningene

 • Ta det opp med pedagogisk leder på avdelingen.
 • Fører ikke dette fram: Ta det opp med styrer i barnehagen.

Hva koster en barnehageplass?

Kommunestyret vedtar hvert år i desember satser for betaling av barnehageplass. Gjeldende satser for foreldrebetaling finner du her: Priser

 

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling for familier som har lav inntekt. Søknadskjema og nærmere orientering om ordningen kan du lese om her: Redusert foreldrebetaling