Hva koster en barnehageplass

Prisen for barnehageplass i den kommunale barnehagen fastsettes av kommunestyret i desember. Private barnehager har egne priser.

Priser for kommunal barnehage 2022

Det betales for 11 måneder pr. år der juli er betalingsfri måned.

Her kan du laste ned prisene for kommunal barnehageplass:

 

Søskenmoderasjon

For barn nr. 2 gis 30 % søskenmoderasjon.
For barn nr. 3 eller flere gis 50 % søskenmoderasjon.
Det gis ikke søskenmoderasjon for kostpenger.

Redusert foreldrebetaling

For husholdninger med lav inntekt er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager. Les mer om ordningen her: Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Gebyr ved for sein henting

Vedtekter for kommunale barnehager § 6.4 Gebyr ved for sein henting:

Ved 3. gangs for sein henting innenfor ett barnehageår blir hjemmet belastet med et gebyr. Gebyret tilsvarer 1/8 av månedlig makspris, uavhengig av størrelse på plassen til barnet/barna som blir hentet for seint.

Priser i private barnehager

Ta kontakt med den enkelte barnehage for priser. Her finner du kontakinformasjon til de private barnehagene.