Priser

Prisene for barnehageplass i de kommunale barnehagene fastsettes av kommunestyret. Nye priser blir bestemt i desember. Private barnehager har egne priser.

Priser for kommunale barnehager 2018

Det betales for 11 måneder pr. år der juli er betalingsfri måned.

Plass

Oppholdstid pr. uke

Pris

Kostpenger

100 %

5 dager: 48:45 timer

2 910,- kr

306,- kr

80 %

4 dager: 39:00 timer

2 619,- kr

245,- kr

60 %

3 dager: 29:15 timer

2 037,- kr

184,- kr

50 %

2/3 dager: 24:15 timer

1 746,- kr

153,- kr

40 %

2 dager: 19:30 timer

1 455,- kr

122,- kr

 

Hvis barnehagen har kapasitet kan det være mulig å kjøpe ekstra dagplass. 

Dagspris opphold:

235,- kr

Dagspris kost:

31,- kr

 

Søskenmoderasjon

For barn nr. 2 gis 30 % søskenmoderasjon.
For barn nr. 3 eller flere gis 50 % søskenmoderasjon.
Det gis ikke søskenmoderasjon for kostpenger.

Her kan du laste ned prisene for kommunale barnehager:
Priser kommunale barnehager 2018 (PDF, 68 kB)

Redusert foreldrebetaling

For husholdninger med lav inntekt er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager. Les mer om ordningen her: Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Gebyr ved for sein henting

Vedtekter for kommunale barnehager § 6.4 Gebyr ved for sein henting:

Ved 3. gangs for sein henting innenfor ett barnehageår blir hjemmet belastet med et gebyr. Gebyret tilsvarer 1/8 av månedlig makspris, uavhengig av størrelse på plassen til barnet/barna som blir hentet for seint.

Priser i private barnehager

Ta kontakt med den enkelte barnehage for priser. Her finner du kontakinformasjon til de private barnehagene.