Velkommen til Drenerings-/grøftedag 13. juni!

I samarbeid med fylkesmannen i Hedmark arrangerer landbrukskontoret for Våler og Åsnes en dag med informasjon og demonstrasjon av grøfting på jordbruksjord.

 

 

Vi har fått med oss flere dyktige fagfolk. Lars Martin Hagen fra fylkesmannen i Hedmark. Anton Tøsti fra Hedmarken landbrukskontor og Per Martin Engebretsen fra Anleggsteknikeren AS. Entreprenøren Ivar Bredalen gir en demonstrasjon av rådalshjul på slutten av dagen.
 

Det vil bli servert kaffe samt en enkel lunsj.
 

Arrangementet er gratis.
 

Sted: Rud Grendehus i Våler (Rudsvegen 366). Det er skiltet fra Vestidevegen (Fv 505).
 

Tid: 9.30 – 14.00