Varsel om helg/natt arbeide Braskereidfoss stasjon

Helg og Natt arbeider på Braskereidfoss stasjon

Bane NOR moderniserer Solørbanen banen. I den forbindelse vil det i helgen 18-19/6 og mandag den 20/6 - onsdag 22/6 foregå arbeider på Braskereidfoss stasjon. Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må påregnes

Kopi av dette varsel er oversendt kommunelege og nødetater. De berørte naboer får tilsendt støyvarsel pr. SMS, dette varselet inneholder også kontaktinformasjon til Bane NOR i tilfelle det skulle være tilretteleggingsbehov.

 

Detaljer om arbeidene

Arbeidene omfatter bytte av sporveksler på Braskereidfoss stasjon.

 

 

Arbeidstider

Arbeidene vil foregå:

Lørdag 18/6 fra KL 07:00 – søndag 19/6 til KL.19:00.

Mandag 20/6 fra KL 07:00 – onsdag 22/6 til KL 07:00

 

 

Hvorfor Helg/nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.

 

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

 

Kontaktpersoner RailCom AS

Frank Enger
Anleggsleder
Mobil: 916 28 502
E-post: frank.enger@railcom.as

Eller

Bengt-Gøran Ryman

Prosjektleder

Mobil: 974 34 023

E-post: bengt.goran.ryman@railcom.as

 

Kontaktperson BaneNor

Odd Albert Nygård

Byggeleder

Mobil: 916 57 535

E-post: odd.albert.nygard@banenor.no