Vannmelding – svarte partikler i drikkevannet til Våler sentrum

Det har kommet inn meldinger om svarte partikler i vannet fra den kommunale vannforsyningen, dette gjelder sør for Kåtbekken og i Våler sentrum.

Partiklene er utfelling fra vannrør, kan ligne på flate sandkorn, og er denne gang forårsaket av problemer på forsyningen mot Våler torsdag ettermiddag. Dette er nå stabilisert og vi forventer ikke videre utfelling.

Partiklene er ufarlige, og drikkevannet er ikke forurenset. Partiklene kan likevel forårsake en tetting av filtre slik at det oppleves som dårligere vanntilførsel.

Man kan skylle gjennom tilførsel til huset ved å tappe gjennom utekran, og det anbefales å rengjøre filtre i tappekraner og dusjhoder, og eventuelt annet utstyr som har filter.

Vannverket beklager det inntrufne og eventuelle spørsmål kan rettes til Våler kommune, teknisk.