Våler kommune overtar skolebygget

Fredag ble en merkedag for byggeprosjektet i Våler, da ordfører Ola Cato Lie kunne overta skolebygget fra entreprenør M.M.Bakken. Etter en siste ferdigbefaring kunne papirene signeres og «nøklene overtas» fra Svein Tollersrud i M.M.Bakken.

Skolebygget overleveres i henhold tidsskjema, og grundige ferdigbefaringer og tester har vist at kommunen overtar et bygg med håndverksmessig meget god utførelse. Bygget som nå overtas er ikke ferdig innredet, så det vil ta noe mer tid før bygget vil bli tatt i full bruk. Prosessen med innkjøp av inventar er omfattende og vil ta tid, men bygget vil likevel delvis tas i bruk slik at man får en god testfase nå i begynnelsen.

 

 

På ferdigbefaringen fredag deltok – fra byggherre - ordfører Ola Cato Lie, kommunedirektør Rune Antonsen, prosjektleder Torstein Berg og byggeleder Trond Lillebekk. Fra entreprenør M.M.Bakken deltok administrerende direktør Svein Tollersrud, prosjektleder Even Antonsen, produksjonsleder Magnar Søhagen og anleggsformann Geir Bråthen.

 

 

 

Videre i prosjektet så er også aktivitetshuset i rute og har de siste dagene fått tett tak, og biblioteket har også kommet langt i prosessen. Bank og bibliotek har nå flyttet ut av gamlebygget og riving og ombygging ble påbegynt denne uken.