Trafikksikkerhet og tilgjengelighet i forbindelse med bygging av ny skole og aktivitetshus

Mandag 21.oktober starter entreprenør Martin M. Bakken AS med å bygge ny skole og aktivitetshus. Innflytting i nye lokaler blir vår og høst 2021.

Brevet til elever, lærere, ansatte og foreldre skulle gått ut i dag, men vil bli sendt ut etter høstferien.