Tidlig innsats for barn og unge

Helsestasjonen i Våler kommune tilbyr alle foreldre med barn under ett år deltakelse i ICDP-foreldreveiledningsprogram. (ICDP = international child development programme) 

  

Dette er et av tiltakene Våler kommune gjennomfører under prosjektet «Tidlig innsats for barn og unge». 

  • Målet er å påvirke og forbedre kvaliteten av kontakt og samspill/relasjon mellom omsorgsgiver og barn.
     
  • ICDP er utviklet for å sikre barn en sunn psykologisk og følelsesmessig utvikling. Grunntanken er at den beste måten å hjelpe et barn på er å støtte og bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. 
 
Vi bruker teori, video, diskusjoner og enkle oppgaver som arbeidsmetoder.
 
En gruppe består av maks 8 personer; «Førstemann til mølla- prinsippet».
 
Kurset er gratis og går over fem ganger à 1,5-2 timer.Ta gjerne med deg den lille.
 
Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:
  • «Ble mer bevisstgjort på hvor viktig samspillet er»
  • «Dette er et kurs alle foreldre har godt av»
 
Har du spørsmål rundt ICDP-veiledning , ta kontakt med Helsestasjonen tlf. 62424180
 
Klikk for stort bilde Guillermo Farias