Stor skogbrannfare

Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning.

Varsom.no