Står du i manntall?

Det kan du sjekke nå.  Utleggingsmanntallet legges ut til offentlig ettersyn fra 13.07.21 t.om. 13.09.21.

Uleggingsmanntallet legges ut ved Sentralgården v/servicetorget  fra den 13.07.21 t.om. 13.09.21.  

I perioden 12.07. - 30.07.21 er servicetorget stengt pga. ferieavvikling.  Sentralbordet er åpent mellom
kl. 09.00 - 14.00 i denne perioden, så de som ønsker å se i utleggingsmanntallet kan ringe 62 42 40 00 for å avtale tid.