Sommerstenging av Elverum trafikkstasjon

Statens vegvesen vil med dette informere om at Elverum trafikkstasjon vil bli stengt i tre uker i sommer. 

 

På grunn av ferieavvikling vil Elverum trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 7. juli til og med 25. juli 2014. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet. Trafikkstasjonene på Hamar, Tynset og Kongsvinger vil være åpne og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren. Vegvesenet anbefaler sine kunder å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.