Søknader om støtte fra Næringsfond i Våler kommune

Næringsfondet i Våler skal stimulere til å skape arbeidsplasser gjennom nyskaping i eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter i kommunen. Næringsfondet kan også benyttes til kommunale tiltak.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter. ​Støtte gis i form av tilskudd. Samlet støtte fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet for et prosjekt.

 Søknaden skal beskrive:

· Bakgrunn for satsningen

· Økonomisk oversikt

· Forventet resultat i verdiskapning og arbeidsplasser

· Budsjett 

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende gjennom året.

Slik sender du inn søknad til næringsfondet:

 • Gå inn på nettsiden regionalforvaltning.no
 • Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode
 • Trykk på ”Ny søknad” i venstre kolonne
 • Velg fylket ”Innlandet”
 • Velg støtteordning ”Næringsfond Våler kommune»
 • Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken ”Søknadstittel
 • Trykk på ”Opprett ny søknad
 • Velg Søknadstype ”Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte!”
 • Trykk ”Lagre og neste
 • Fyll inn side 1 til 7 – husk å trykke ”Lagre og neste” mellom hver utfylt side
 • Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett


For mer informasjon og spørsmål kontakt Arild Lande, næringssjef, epost: arild.lande@vis.kommune.no  telefon 90133674

 

Næringsfond Våler kommune (PDF, 122 kB)