Snøscooter løyper i Gravberget – alle løyper åpnet f.o.m. 14.01.2023

Våler kommune meddeler med dette at alle løypene i Gravberget, åpnes for kjøring f.o.m. 14.01.2023. Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler er åpnet for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen.
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.
  3. Gravberget – Bastuknappen.

 NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.