Skogbrannfaren er meget høy

Skogbrannindeksen er rød, og meget høy for hele Hedmark for tiden. I den forbindelse gjennomføres det flere ulike tiltak rundt om i hele området for å forebygge at vi skal få hendelser spesielt relatert til skogbrann.

22.mai fattet brannsjef i MHBR IKS vedtak om totalforbud for bruk av åpen ild i eller i tilknytning til utmark. Denne ble sendt ut som en pressmelding og informasjon til alle kommuner, samt andre relevante aktører. Det ble samme dag sendt ut et informasjonsskriv til skognæringen og skogsentreprenører om å vise aktsomhet og iverksette tiltak som de selv kan gjøre for å unngå uhell rundt brann.

Tirsdag 29.mai gjennomførte MHBR IKS i samarbeid med Skogrand forsikring og Glommen skog et kurs for de samme aktørene. Det deltok ca 120 deltagere innen næringen.

Den langvarige varmen og fravær av nedbør gjør at det gjennomføres kontinuerlige vurderinger hvorvidt det skal vedtas nye restriksjoner – så som totalforbud mot skogsvirke.

Foreløpig er brannsjef MHBR av den oppfatning at dette tiltaket ikke iverksettes.

Det baserer seg på flere momenter:

  • Skognæringen og eiere har etter vår oppfatning iverksatt en rekke tiltak som skal forhindre hendelser
  • Det er en god dialog med de samme aktørene vedrørende forebyggende aktivitet og tiltak
  • En koordinering med nabo-brannvesen konkluderer med samme holdning pr nå

Vårt fokus er i utgangspunktet å kraftsamle om forebyggende virksomhet – som hovedretning innen vårt arbeide.

Konklusjonen fritar ikke den enkelte aktør fra å gjøre egne vurderinger og iverksette tiltak for å forhindre at det oppstår skogbrann.

Dette til informasjon!