Nå må du søke produksjonstilskudd elektronisk

Fra og med søkeomgangen i januar 2013 vil papirsøknader ikke lenger bli sendt ut til søkerne med post.

Se hjemmesidene til Statens Landbruksforvaltning ( https://www.slf.dep.no/no/ ) om elektronisk søknad om produksjonsstøtte i 2013.

Viktig å ha nødvendige påloggingskoder klare i god tid før søknadsfristen.

Landbrukskontoret vil hjelpe deg til å komme i gang med å søke elektronisk dersom du har behov. Ta da kontakt med oss, og gjør gjerne en avtale om et tidspunkt for å se på dette.

For mer informasjon, se Statens Landbruksforvaltning sin side om å søke produksjonstilskudd elektronisk: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke/Odin+Jensenius+oppfordrer+b%C3%B8ndene+til+%C3%A5+s%C3%B8ke+produksjonstilskudd+elektronisk.19809.cms

Det er også laget en informativ film om søknaden: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke/Produksjonstilskudd+-+hvordan+s%C3%B8ke%3F.9401.cms